Występowanie wszawicy

Ułatwione przenoszenie – zbiorowiska ludzkie (przedszkola, szkoły, internaty, koszary, domy pomocy społecznej).  Sprzyjają: złe warunki higieniczne,  stłoczenie, klimat zimny i umiarkowany (czapki, ciężka odzież). Najczęściej zarażają się dzieci w wieku 3-12 lat („kontaktowe” zabawy, nie w pełni wyrobione nawyki higieniczne). Wszawica środowiskowa (przewlekła) w Polsce dotyczy od 0,6% do 2,0% dzieci w wieku szkolnym.

 

Objawy wszawicy. Jak rozpoznać wszawicę głowy?

Jak zobaczyć gnidy?

Jak wygląda wszawica głowowa?

Drogi przenoszenia